Malmö Järnhandel

Rödceder

Rödceder

 

Rödcederolja och andra rödcederprodukter

Rödcederolja och andra rödcederprodukter mot ohyra

 

Rödceder har använts i flera hundra år och är väl känd för sin egenskap att hålla borta ohyra och angenäm doft. Typiska användningsområden har varit skoblock, koffertar, husstommar, parfymer etc.

 

Alla rödcederprodukter som Malmö Järnhandel säljer är gjorda av Juniperus Virginiana som är inte allergiframkallande och är 100 % miljövänligt liksom helt kemikaliefritt.

 

 

Till skillnad från andra vanligen förekommande medel dödar inte rödcedern alls, utan driver bort det oönskade med hjälp av lukten. Eftersom rödceder är giftfri så slipper du också paketera in allt du har i hemmet när du gör behandlingen.

 

Hur använder man rödcederprodukter?

Rödceder har avskräckande, inte dödande effekt mot skadliga djur inomhus, t.ex. myror, silverfiskar, kackerlackor, vägglöss, malar, spindlar, husbock, pälsängrar och kvalster. Det aktiva ämnet i rödcedern är den unika oljan.

 

I förebyggande syfte lägger man bitar av rödceder i klädlådor, garderober, skafferiet etc.

 

Har boendet blivit gripen av ohyra bör även rödcederträolja användas för snabbast resultat eftersom oljan är flyktigare. Eventuellt skall man komplettera behandlingen med malfällor, silverfiskfällor etc.

Fällor för att komplettera rödcederprodukter

Kladesmal/pälsangerfälla och silverfisk/kackelacksfälla

Kladesmal/pälsangerfälla och silverfisk/kackelacksfälla

 

Våra fällor mot klädesmal/pälsängrar och kackerlacks- och silverfiskfällor är giftfria feromonfällor med klisterpapper. Hormoner/feromonerna lockar till sig honor som fastnar på klisterpapper och därmed reduceras beståndet av ohyra kraftigt.

 

 

 

 

Design av: Logotypebolaget